İzolasyon yapılacak yüzeyin, su akışına imkan verecek şekilde süzgeç ve tahliye kanallarına doğru uygun eğiminin yapılmış olması gerekir. İzolasyona uygun eğimler verilememiş ise süzgeç ve tahliye kanal yerleşimine göre gerekli eğimler; helikopterli tepsi perdahı beton şap atılarak sağlanacak, düzgün yüzey elde edilecektir.

Parapet ve duvar birleşimlerinde (çerçeve genleşme derzleri) ve köşe noktalarında Yalıtım Bandı ve köşe yalıtım elemanları kullanılarak yalıtılacaktır.

Süzgeçler; yakalı süzgeç modeli olacaktır. Yakalı süzgeç montajı şap veya beton yüzeyine izolasyon uygulamasından önce yapılacaktır. imalat manşetler ile de takviyesi yapılacaktır.

Tüm tesisatı boru giriş-çıkış noktalarında yalıtım uygulamaları yapılarak imal yalıtım manşetleri ile de takviyesi yapılacaktır.

Dilatasyonların yalıtılması ayrı uygulama olarak değerlendirmeye alınacak. Öncelikli uygulama tercihi olarak; omega uygulaması, yanaklar poliüretan veya epoksi ile sabitleme, boşluk dolgusu PE-PU derz fitili olarak yalıtım çözümü geliştirilecektir

kat-bahçe-su-izolasyonu